Inconcept

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สั่งซื้อง่ายๆมีให้เลือกถึง 5 ช่องทาง

 

1. ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ inconcept

กดปุ่มสั่งซื้อสินค้าบนเว็บ > กรอกข้อมูลของลูกค้า > รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับทางอีเมล์ >

ชำระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ > inconcept จัดส่งสินค้า

2. สั่งซื้อทางอีเมล์

ลูกค้าส่งรายละเอียดสินค้าที่สนใจมาที่ Email: tanadol.job@gmail.com

 

3. สั่งซื้อทาง Line

ลูกค้าแอดไลน์ไอดี inconcept แล้วทักมาสั่งสินค้าได้เลยครับ

4. สั่งซื้อทาง Facebook

ลูกค้ากด Like แล้ว inbox สั่งสินค้าได้เลยครับ

 

5. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

เบอร์โทรติดต่อ 089-120-3335 หรือ 084-145-5138

 

หมายเหตุหากลูกค้า ชำระเงินโดยไม่รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ทางเราจะดำเนินการคืนเงินใน 90 วันให้ครับ

------------------------------------------------------------------

เลขบัญชีธนาคาร (ห้ามชำระเงินก่อนได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่)

1.  K-Bank (กสิกรไทย) สาขา เซ็นทรัลพระราม 3

ชื่อบัญชี บจ. ไอที ดิกซ์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 028-8-62475-5

 

2. Bualuang (กรุงเทพ) สาขา เซ็นทรัลพระราม 3

ชื่อบัญชี บจ. ไอที ดิกซ์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 086-7-20101-4

 

3. KTB (กรุงไทย) สาขา เซ็นทรัลพระราม 3

ชื่อบัญชี บจ. ไอที ดิกซ์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 768-0-27453-3

 

4. พร้อมเพย์ 

ชื่อบัญชี บริษัทไอที ดิกซ์ จำกัด

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0105560102490

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
บจ. ไอที ดิกซ์
768 - 0 - 27453 - 3
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
บจ. ไอที ดิกซ์
086 - 7 - 20101 - 4
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
บจก. ไอที ดิกซ์
028 - 8 - 62475 - 5
ออมทรัพย์